Wymagania dla kandydatów oraz dokumentacja:

  • Dyplom trenera I klasy lub klasy mistrzowskiej (do 2013 r.) lub dyplom trenera ZPRP (poziom 3 EHF RC, od 2014 r.);
  • Udokumentowany staż pracy z licencją A – co najmniej 2 lata.
  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (zapis online);
  • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;
  • Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej;
  • Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
  • Dowód wpłaty.

Kryteria egzaminacyjne:

  • minimum 90% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych w każdym module;
  • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
  • pozytywna ocena pracy dyplomowej;

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie / dyplom ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej oraz tytuł EHF Master Coach, umożliwiający otrzymanie licencji trenerskiej EHF Pro License

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.