Q

Kurs trenera piłki ręcznej EHF Master Coach
– poziom IV EHF Rinck Convention

Wymagania dla kandydatów oraz dokumentacja:

 • Dyplom trenera I klasy lub klasy mistrzowskiej (do 2013 r.) lub dyplom trenera ZPRP (poziom 3 EHF RC, od 2014 r.);
 • Udokumentowany staż pracy z licencją A – co najmniej 2 lata.
 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (zapis online);
 • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;
 • Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej;
 • Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
 • Dowód wpłaty.

Kryteria egzaminacyjne:

 • minimum 90% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych w każdym module;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej;

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie / dyplom ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej oraz tytuł EHF Master Coach, umożliwiający otrzymanie licencji trenerskiej EHF Pro License

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

min. 2 lata stażu

Q

Kurs trenera piłki ręcznej
– poziom III EHF Rinck Convention

Wymagania dla kandydatów oraz dokumentacja:

 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (zapis online);
 • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;
 • Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);
 • Fotografia w wersji cyfrowej (format jpg w dużej rozdzielczości);
 • Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
 • Zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w charakterze szkoleniowca, od czasu uzyskania tytułu trenera II klasy (licencja „B”);
 • Dowód wpłaty.

Kryteria egzaminacyjne:

 • minimum 90% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej; 

Absolwenci otrzymują legitymację trenera w piłce ręcznej poziom III EHF Rinck Convention umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej A

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

min. 2 lata stażu

Q

Kurs trenera piłki ręcznej
– poziom II EHF Rinck Convention

Wymagania dla kandydatów oraz dokumentacja:

 • Ukończenie 18 roku życia
 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Brak karalności za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym
 • Udokumentowanie , co najmniej 3-letniego stażu pracy trenerskiej od czasu uzyskania licencji kategorii C
 • Dokumenty potwierdzające dorobek w pracy szkoleniowej jako trenera licencjonowanego kategorii C
 • Udokumentowane  ukończeniu kursów lub kursokonferencji szkoleniowych  dla kategorii C

Kryteria egzaminacyjne:

 • minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z dwóch prac seminaryjnych (jedna z zakresu teoretycznych podstaw sportu, druga z zakresu techniki i taktyki piłki ręcznej;
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej;
 • pozytywna ocena z egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują legitymację trenera w piłce ręcznej poziom II EHF Rinck Convention umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej B

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

min. 2 lata stażu

Q

Kurs trenera piłki ręcznej
– poziom II EHF Rinck Convention

Wymagania dla kandydatów oraz dokumentacja:

 • Ukończenie 18 roku życia
 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Brak karalności za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym
 • Udokumentowanie , co najmniej 3-letniego stażu pracy trenerskiej od czasu uzyskania licencji kategorii C
 • Dokumenty potwierdzające dorobek w pracy szkoleniowej jako trenera licencjonowanego kategorii C
 • Udokumentowane  ukończeniu kursów lub kursokonferencji szkoleniowych  dla kategorii C

Kryteria egzaminacyjne:

 • minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z dwóch prac seminaryjnych (jedna z zakresu teoretycznych podstaw sportu, druga z zakresu techniki i taktyki piłki ręcznej;
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej;
 • pozytywna ocena z egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują legitymację trenera w piłce ręcznej poziom II EHF Rinck Convention umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej B

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

min. 3 lata stażu

min. 3 lata stażu

min. 3 lata stażu

Q

Kurs instruktora piłki ręcznej
– poziom I EHF Rinck Convention

Wymagania dla kandydatów oraz dokumentacja:

 • Scan dokumentu potwierdzająca wykształcenie (co najmniej średnie);
 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs/studia podyplomowe instruktora piłki ręcznej;
 • Kopia dowodu osobistego;
 • Zdjęcie legitymacyjne w formie cyfrowej (format jpg w wysokiej rozdzielczości);
 • Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej;
 • Dowód wpłaty.

Kryteria egzaminacyjne:

 • minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z egzaminu końcowego i ewentualnej pracy dyplomowej;

Absolwenci otrzymują legitymację instruktora w piłce ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej C

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

 

Q

Kurs instruktora piłki ręcznej
– poziom I EHF Rinck Convention

Wymagania dla kandydatów oraz dokumentacja:

 • Scan dokumentu potwierdzająca wykształcenie (co najmniej średnie);
 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs/studia podyplomowe instruktora piłki ręcznej;
 • Kopia dowodu osobistego;
 • Zdjęcie legitymacyjne w formie cyfrowej (format jpg w wysokiej rozdzielczości);
 • Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej;
 • Dowód wpłaty.

Kryteria egzaminacyjne:

 • minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z egzaminu końcowego i ewentualnej pracy dyplomowej;

Absolwenci otrzymują legitymację instruktora w piłce ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej C

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

 

Q

Kurs instruktora piłki ręcznej
– poziom I EHF Rinck Convention

Wymagania dla kandydatów oraz dokumentacja:

 • Scan dokumentu potwierdzająca wykształcenie (co najmniej średnie);
 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs/studia podyplomowe instruktora piłki ręcznej;
 • Kopia dowodu osobistego;
 • Zdjęcie legitymacyjne w formie cyfrowej (format jpg w wysokiej rozdzielczości);
 • Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej;
 • Dowód wpłaty.

Kryteria egzaminacyjne:

 • minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z egzaminu końcowego i ewentualnej pracy dyplomowej;

Absolwenci otrzymują legitymację instruktora w piłce ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej C

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.