LICENCJA ALICENCJA BLICENCJA C
SUPERLIGA
LIGA CENTALNA
I LIGA
II LIGA
III LIGA
Rozgrywki młodzieżowe

Upoważnia do prowadzenia zespołów tylko do 31.08.2023 r.