Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce przy współpracy Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej ogłasza nabór na kurs instruktora piłki ręcznej uprawniający do otrzymania licencji C.

Kurs planowany jest w terminie grudzień 2022 – marzec 2023. Zajęcia dla przyszłych instruktorów prowadzić będą m.in. trenerzy kadr narodowych (pracownicy i szkoleniowcy NLO SMS Kielce) oraz nauczyciele akademiccy.

Warunki uczestnictwa:

– Wykształcenie co najmniej średnie.

– Brak karalności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym.

– Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zawodzie trenera.

– Ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu.

Absolwenci kursu otrzymują:

– po zakończeniu zajęć – zaświadczenie ukończenia kursu instruktora w piłce ręcznej na poziomie I „RINCK” Convention.

Opłata za kurs:

1100 zł (z możliwością rozłożenia na raty):

I rata – 550 zł, płatna do dn. 14.12.2022r.

II rata – 550 zł, do dn. 15.01.2023r.

Opłaty należy realizować na konto Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach ul. Krakowska 72 25-701 Kielce nr konta 53 1540 1014 2005 9116 0711 0001

WAŻNE! Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 14.grudnia br. na adres: kielce@zprp.org.pl

Wszelkich informacji dotyczących kursu można uzyskać kontaktując się z:
Radosław Wasiak 663 867007 e-mail: rwasiak@smskielce.pl
Stanisław Hojda tel. 508 269 701 e-mail: hostan@interia.pl

Realizacja zajęć kursu (stacjonarna lub hybrydowa) uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz od tematyki zajęć.

Planowane terminy zajęć: 17/18.12.2022 ( w tym terminie zajęcia odbędą się w formule stacjonarnej)
Pozostałe przewidywane terminy kursu: 14-15.01.2023; 27-29.01.2023; 10-12.02.2023; 24-26.02.2023; 03-05.03.2023; 
17-19.03.2023.

Kurs będzie realizowany zgodnie z założeniami programowymi działu organizacji szkolenia ZPRP (załącznik nr 1).

Karta zgłoszeniowa