W dniach od 7 do 8 października 2023 roku w Krakowie odbyło się szkolenie pt. „Od Kontuzji do Szczytowej Formy: Wykorzystanie Danych w Procesie Powrotu do Sportu”. W szkoleniu udział wzięli trenerzy, fizjoterapeuci i trenerzy przygotowania motorycznego reprezentacji Polski oraz SMS ZPRP.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali najnowsze metody i techniki wykorzystania danych w procesie rehabilitacji sportowej, które stanowią klucz do efektywnego planowania i monitorowania procesu powrotu do pełnej sprawności sportowej. Program szkolenia obejmował zarówno teorię, jak i praktykę, w tym analizę przypadków, omówienie badań naukowych, praktyczne warsztaty oraz sesje dyskusyjne.

Szkolenie miało na celu rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia oraz zrozumienia roli danych w podejmowaniu decyzji terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki różnych dyscyplin sportowych i indywidualnych cech sportowców.

Jednym z kluczowych punktów programu było omówienie różnicy między danymi, informacjami a wiedzą. Podczas szkolenia wyjaśnione zostało, jak surowe dane, poprzez analizę i interpretację, przekształcają się w informacje, które następnie mogą być wykorzystane do tworzenia wiedzy kluczowej dla podejmowania skutecznych decyzji i planowania działań.

Dodatkowo, szkolenie obejmowało specjalny blok warsztatowy, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję obserwować i omawiać najczęściej stosowane metody treningowe. Ta część szkolenia zapewniła praktyczne zrozumienie różnych technik i strategii stosowanych w procesie rehabilitacji, co pozwoli uczestnikom na zastosowanie tych metod w swojej codziennej pracy.

Kolejnym elementem warsztatów była praca grupowa, podczas której uczestnicy byli zaangażowani w budowę strategii terapeutycznej dla wybranych, często spotykanych kontuzji sportowych. To podejście pozwoliło uczestnikom na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, które będą mogli bezpośrednio zastosować w swojej pracy, co w konsekwencji poprawi jakość opieki nad zawodniczkami i zawodnikami będącymi pod opieką Związku Piłki Ręcznej w Polsce.