Związek Piłki Ręcznej w Polsce ma przyjemność poinformować, że w dniu 14 marca br. zawarł umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie.

WS EWS to sportowa uczelnia prowadząca studia I i II stopnia w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Uczelnia realizuje autorski i nowoczesny program, który w znacznym stopniu umożliwia profesjonalnym sportowcom łączenie edukacji na wysokim poziomie z profesjonalnym uprawnianiem sportu. 

Przedmiotem porozumienia pomiędzy ZPRP i WS EWS jest współpraca z zakresu szkolenia trenerów oraz instruktorów piłki ręcznej. Edukacja w tym obszarze będzie obejmować studia pierwszego stopnia /studia licencjackie/, a absolwenci tego kierunku uzyskają tytuł zawodowy instruktora piłki ręcznej.

Z kolei edukacja z zakresu szkolenia trenerów piłki ręcznej będzie się odbywać w ramach studiów drugiego stopnia – studia magisterskie – i zakończy się egzaminem specjalistycznym oraz obroną pracy dyplomowej trenera piłki ręcznej. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowego trenera piłki ręcznej.

WS EWS oferuje również podyplomowe studia sportowe oraz kursy instruktorskie, trenerskie, menedżerskie i specjalistyczne.

Dotychczas WS EWS wybrało ponad dwustu studentów, którzy stanowią plejadę wybitnych polskich sportowców. Wśród nich są olimpijczycy, medaliści mistrzostw świata i Europy oraz medaliści mistrzostw Polski w 56 dyscyplinach sportowych. Żywimy głęboką nadzieję, że w przyszłości to zacne grono uzupełnią również wybitni reprezentanci naszej dyscypliny.

Wszystkich przedstawicieli środowiska sportu zainteresowanych ofertą zachęcamy do wzięcia udziału w trwający procesie rekrutacyjnym na stronie Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.