Małopolski Związek Piłki Ręcznej informuje, że wspólnie ze Śląskim Związkiem Piłki Ręcznej i we współpracy z Działem Organizacji Szkolenia Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie organizuje w dniach 27 sierpnia (sobota) i 28 sierpnia (niedziela) 2022 roku w Krakowie konferencję szkoleniową uprawniającą do uzyskania licencji „B” i „C” w sezonie 2022/2023.

Zgodnie z Regulaminem wydawania licencji trenerskich w ZPRP z dnia 01.09.2013 r. certyfikat ukończenia ww. konferencji będzie podstawą do ubiegania się lub do przedłużenia licencji kategorii B i C, osobom posiadającym kwalifikacje trenera lub instruktora.

Tematyka konferencji kierowana jest do osób zainteresowanych szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce ręcznej (instruktorów i trenerów) oraz do nauczycieli wychowania fizycznego.

Planowana tematyka konferencji:

  • Nauczanie i doskonalenie techniki indywidualnej w ataku i obronie
  • Nauka i doskonalenie taktyki gry w ataku
  • Technika gry bramkarza
  • Trening przygotowania motorycznego piłkarza ręcznego
  • Żywienie w sporcie
  • Psychologiczne przygotowanie sportowca
  • Teoria treningu

Informacje organizacyjne:
Zajęcia programowe odbędą się w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznegow Krakowie, al. Jana Pawła II 78.
Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia. W kampusie AWF znajduje się HostelLetni AWF (www.hostel.awf.krakow.pl).Opłata konferencyjna wynosi – 220 zł (dwieście dwadzieścia złotych). Opłata obejmuje: koszty związane z wynajęciem obiektów, prowadzeniem wykładów i zajęć oraz materiałów dla uczestników konferencji.

Zgłoszenia: 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, kluby oraz inne organizacje delegujące winny wypełnić załączony druk zgłoszeniowy oraz przesłać go do MZPR pod adres mailowy: biuro@mzpr.pl do dnia 31.07.2022 r. Do zgłoszenia proszę dołączyć kopię dowodu wpłaty po 220 zł za każdego uczestnika. Wpłaty należy dokonać na konto:

Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej
os. Zgody 13a, 31-950 Kraków
Krakowski Bank Spółdzielczy 32 8591 0007 0020 0017 5997 0001 Prosimy o wpisanie w tytule przelewu dopisku – „Konferencja”

Ramowy program Konferencji:

27.08.2022 r. (sobota)
10:00–10:15 – otwarcie konferencji 1015–1330 – zajęcia programowe 1330–1430 – przerwa obiadowa 1430–1800 – zajęcia programowe
22.08.2022 r. (niedziela)
9:00–12:30 – zajęcia programowe
12:30–13:30 – przerwa obiadowa
13:30–16:45 – zajęcia programowe 1645–1700 – zakończenie konferencji

Szczegółowy program zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej MZPR (www.mzpr.pl) i ŚZPR (slzpr.com.pl) oraz będzie rozesłany mailowo uczestnikom konferencji.

Osobą odpowiedzialną z ramienia MZPR za organizację konferencji jest: Ryszard Tabor – tel. 604 567 264

Uwaga!
Kursokonferencja odbędzie się jeżeli zadeklaruje w niej udział minimum 30 osób (wpłata 220 zł do dnia 31.07.2022r.)! W innym przypadku MZPR zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.