Lubelski Związek Piłki Ręcznej przypomina o trwającym naborze na kurs instruktora piłki ręcznej (poziom I EHF “RINCK” Convention) certyfikowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Oznacza to, że ukończenie kursu umożliwi otrzymanie licencji trenerskiej “C”. Informacje organizacyjne dotyczące kursu dostępne są poniżej.

Warunkiem uruchomienia kursu jest skompletowanie minimalnej ilości zgłoszeń wstępnych.

Na zgłoszenia wstępne czekamy pod adresem: lubelskie@zprp.org.pl poprzez wypełnienie załączonego poniżej wniosku. To już ostatni moment na dokonanie zgłoszenia!

[WNIOSEK DO POBRANIA .doc]

[WNIOSEK DO POBRANIA .pdf]

Warunki organizacyjne:

Cena za kurs: 1.890 zł brutto, płatne do dnia 30 maja 2024 r. – po informacji o uruchomieniu kursu. Możliwość otrzymania faktury.

Numer konta do wpłat: 82 1600 1462 1749 6268 8000 0001 (BNP Paribas)

Rozpoczęcie kursu: II kwartał 2024 r. – czerwiec (szczegóły wkrótce)

Miejsce zajęć: Lublin

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:

– minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych,
– pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej,
– pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych,
– pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Wymagania dla kandydatów: Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja w przypadku uruchomienia kursu:

– Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs.
– Kopia dowodu osobistego,
– Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm,
– Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej, kopia aktualnej karty zdrowia lub wypełnione oświadczenie [OŚWIADCZENIE DO POBRANIA]
– Dowód wpłaty. W tytule przelewu prosimy wpisać “Kurs instruktora imię i nazwisko“