Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na kurs trenerów piłki ręcznej – poziom III RINCK Convention (licencja „A”).


Czas trwania: 17.04.2023 r. – 29.06.2023 r.

Termin zgłoszeń do 03.04.2023 r.

Terminy zajęć:

Część ogólna (zajęcia on-line): 10 sześciogodzinnych spotkań w poniedziałki i wtorki

•          I moduł – 17-18.04.2023; 24-25.04.2023; 15-16.05.2023; 22-23.05.2023; 29-30.05.2023 (godz. 9:00-14:00)

Część specjalistyczna (zajęcia stacjonarne):

•          II moduł – 11-18.06.2023 (COS OPO Wałcz)

•          III moduł – 23.06-29.06.2023 r. – Warszawa

luty 2024 r. – egzamin dyplomowy – I termin

czerwiec 2024 r. – egzamin dyplomowy – II termin

Wymagania dla kandydatów:

1. Dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej lub aktualna licencja B (ZPRP);

2. Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (zapis online); 

2. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);

3. Fotografia w wersji cyfrowej (format jpg w dużej rozdzielczości);

4. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;

5. Zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w charakterze szkoleniowca, od czasu uzyskania tytułu trenera II klasy;

6. Dowód wpłaty.

Skan ww. dokumentów należy załączyć podczas rejestracji na kurs.

Zapisy wyłącznie online na stronie https://atpr.pl/rejestracja/kurs-trenerski-poziom-3-ehf-rinck-convention-licencja-a-2023/  

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy slowinski@zprp.org.pl. Szczegółowe informacje dotyczące kursu dostępne tutaj – pobierz

Opłaty za kurs:  

4 000 zł – istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:

I rata – 1 000 zł – płatna w momencie zapisu na kurs

II rata – 1 000 zł – płatna do 10.04.2023 r.

III rata – 2 000 zł – płatna do 10.05.2023 r.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:

Imię i nazwisko, kurs trenera piłki ręcznej (poziom 3)

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300A
02-819 Warszawa

Nr rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833