Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy współpracy Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej ogłasza nabór na kurs trenera piłki ręcznej uprawniający do ubiegania się o licencję kategorii „B”. Kurs planowany jest w terminie 23.04-24.07.2022 r. we Wrocławiu.

Wymagania formalne dla ubiegających się o zakwalifikowanie na kurs:

1. Ukończenie 18 roku życia.
2. Wykształcenie co najmniej średnie.
3. Zaświadczenie o niekaralności.
4. Posiadanie licencji C bądź tytułu instruktora piłki ręcznej (3 letni staż).
5. Brak przeciwskazań zdrowotnych, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu.
6. Indywidualne ubezpieczenie NNW.

Opłata za kurs: 2800 zł (istnieje możliwość rozłożenia na 2 raty)

Kadra wykładowców:
Część ogólna: Pracownicy naukowi AWF Wrocław, z tytułem doktora bądź profesora.
Część specjalistyczna: Trenerzy klasy mistrzowskiej bądź pierwszej w piłce ręcznej.

Zapisy na kurs: cdk@awf.wroc.pl

Informacje o kursie: andrzej.dudkowski@awf.wroc.pl