Janusz Czerwiński Prezes Honorowy ZPRP został Doktorem Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ten zaszczytny tytuł przyznał mu Senat uczelni jako szczególne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia z zakresu prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych dot. perspektywicznych rozwiązań szkolenia sportowego dzieci i młodzieży jak również oryginalnych metod treningu i kontroli jego efektywności na kolejnych etapach zaawansowania.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa jest z pewnością jedną z najpiękniejszych ceremonii akademickich. To także publiczna deklaracja autorytetu, wzoru do naśladowania z obszaru nauki, kultury i życia społecznego.

Rektor uczelni – Jego Magnificencja prof. dr hab. Bartosz Molik – podziękował Prezesowi Honorowemu ZPRP za przyjęcie tego tytułu oraz dotychczasowe zaangażowanie w rozwój  sportu powszechnego, zawodowego i akademickiego. W swoim przemówieniu wskazał społeczeństwu postać wybitną, której siła oddziaływania daleko wykracza poza obszar własnego środowiska naukowego.

Profesor Janusz Czerwiński to postać wyjątkowa. Jego wiedza, zasługi naukowe i czyny odnotowane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zasługują na najwyższe uznanie– powiedział podczas uroczystości Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Działalność naukowa i szkoleniowa prof. Czerwińskiego jest doskonałym przykładem nierozerwalności nauki o sporcie z praktyką sportową. Jego autorytet naukowy przekłada się na wysoką atrakcyjność procesu dydaktycznego we wszystkich jego wymiarach, czego wielokrotnie mogła doświadczać społeczność studencka w kraju i zagranicą.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Henryk Sozański – profesor AWF w Warszawie, promotor przewodu o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa. Uzasadniając decyzję Senatu uczelni podkreślił przede wszystkim wybitne osiągnięcia Janusza Czerwińskiego w procesach badawczych i wdrożeniowych. Podkreślił rolę niekwestionowanego autorytetu w skali międzynarodowej oraz wiodącą osobowość w naukach o kulturze fizycznej.

Działalność Doktora Honoris Causa Janusza Czerwińskiego w sporcie to mozolny trud całego życia profesjonalisty. Żyjemy w czasach niespotykanej dotąd dynamiki przemian kulturowych i cywilizacyjnych, poszukując dróg kontynuacji i rozwoju. Siłą sprawczą tych procesów oraz procedur jest nauka. To ona wiedzie do obiektywnego i adekwatnego poznawania i kształtowania rzeczywistości, otwiera drogę wszelkich służących człowiekowi i społeczeństwom przedsięwzięć prowadzących ku najszerzej rozumianemu rozwojowi cywilizacji. 280 autorskich i współautorskich publikacji będących efektem własnej aktywności badawczej, uczestnictwa w programach zespołowych i efektów pracy szkoleniowej to imponujący dorobek naukowy Janusza Czerwińskiego. Osiągnięcia zawodowe Profesora Janusza Czerwińskiego swą rangą naukową i aplikacjami praktycznymi wyraziście wpisały się w dorobek i pozycję nauk o kulturze fizycznej, przyczyniając się również do krystalizacji „szkół treningowych” poszczególnych dyscyplin sportu.

Janusz Czerwiński podziękował Rektorowi oraz Senatowi uczelni za honorowe wyróżnienie oraz docenienie jego dotychczasowego zaangażowania w rozwój polskiego i międzynarodowego sportu. Podkreślił, że sport od zawsze zajmuje w jego życiu istotne miejsce.

Piłka ręczna pozostaje największą pasją i miłością mojego życia. To dzięki niej stawiałem sobie nowe cele i konsekwentnie je realizowałem– spuentował prof. Janusz Czerwiński.

Lata aktywności zawodowej Prof. Janusza Czerwińskiego w gdańskiej uczelni uczyniły ją nowoczesną placówką naukowo-badawczą o rosnącym poziomie funkcjonowania i europejskich ambicjach. Znamienite osiągnięcia zawodowe Janusza Czerwińskiego i zaangażowanie w służbę społeczną znalazły odzwierciedlenie w licznych uhonorowaniach. To nade wszystko doktoraty honoris causa AWFiS w Gdańsku (2003) i Narodowego Uniwersytetu Kultury fizycznej Ukrainy w Kijowie (2000), medal Kalos Kagathos (2001) a także Złoty Wawrzyn Olimpijski (2016). Odznaczenia państwowe to Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Oficerski Orderu Odrodzenia Polski jak również Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Janusz Czerwiński to wybitna postać, niezwykle zasłużona dla polskiego sportu.

Były piłkarz ręczny, reprezentant Polski, trener reprezentacji Polski seniorów (1968-1976), reprezentacji Islandii seniorów (1976-1977) i reprezentacji Grecji seniorów (1984-1987), prezes Handball Polska (1988-1996, od 1996 prezes honorowy ZPRP), rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w (1981-1984 i 1996-2002), profesor zwyczajny.

Przypomnieć warto, że Janusz Czerwiński w latach 1967–1976 jako szkoleniowiec i selekcjoner polskiej kadry narodowej w piłce ręcznej mężczyzn, zdobył z drużyną brązowy medal olimpijski podczas igrzysk w Montrealu (1976).