NLO SMS ZPRP Kielce przy współpracy Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej ogłasza nabór na kurs instruktora piłki ręcznej uprawniający do ubiegania się o licencję kategorii C. Kurs planowany jest w terminie grudzień 2021 – marzec 2022.

Zajęcia kursu prowadzić będą m.in. trenerzy kadr narodowych (pracownicy i szkoleniowcy NLO SMS ZPRP Kielce) oraz nauczyciele akademiccy.

Warunki uczestnictwa:

– Wykształcenie co najmniej średnie.

– Brak karalności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym.

– Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zawodzie trenera.

– Ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu.

Absolwenci kursu otrzymują:

Po zakończeniu zajęć – zaświadczenie ukończenia kursu instruktora w piłce ręcznej na poziomie I „RINCK” Convention.

Opłata za kurs:

1000 zł (z możliwością rozłożenia na raty):

I rata – 500 zł, płatna do dn. 15.12.2021r.

II rata – 500 zł, do dn. 15.01.2022r.

Opłaty należy realizować na konto Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach ul. Krakowska 72 25-701 Kielce

nr konta 53 1540 1014 2005 9116 0711 0001

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres kielce@zprp.org.pl

Realizacja zajęć kursu (stacjonarna lub hybrydowa) uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Planowane terminy zajęć:

18/19.12.2021; 14-16.01.2022; 11-13.02.2022; 25-17.02.2022; 04-06.03.2022; 18-20.03.2022; 25-27.03.2022

Kurs będzie realizowany zgodnie z założeniami programowymi działu organizacji szkolenia ZPRP (załącznik nr 1).

Wszelkich informacji udzielają:

Radosław Wasiak tel. 663 867 007 email: rwasiak@smskielce.pl

Stanisław Hojda tel. 508 269 701 email: hostan@interia.pl