Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na kurs trenerów piłki ręcznej – poziom III RINCK Convention (licencja „A”).

Szczegółowe informacje – PDF


Czas trwania: 04.04.2022 r. – 01.07.2022 r.

Termin zgłoszeń do 07.03.2022 r.

Terminy zajęć:

Część ogólna (zajęcia on-line): 10 sześciogodzinnych spotkań w poniedziałki i wtorki

• I moduł – 04-05.04.2022; 12.04.2022; 25-26.04.2022; 09-10.05.2022; 16-17.05.2022; 23.05.2022 (godz. 9:00-14:00)

Część specjalistyczna (zajęcia stacjonarne):

• II moduł – 10-11.04.2022 (Kielce) oraz 07-12.06.2022 (COS OPO Szczyrk)

• III moduł – 24.06-01.07.2022 r. – Warszawa

luty 2023 r. – egzamin dyplomowy – I termin

czerwiec 2023 r. – egzamin dyplomowy – II termin

Wymagania dla kandydatów:
1. Dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej lub aktualna licencja B (ZPRP);
2. Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:
1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (zapis online);
2. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;
3. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);
4. Fotografia w wersji cyfrowej (format jpg w dużej rozdzielczości);
5. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
6. Zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w charakterze szkoleniowca, od czasu uzyskania tytułu trenera II klasy;
7. Dowód wpłaty.

Skan ww. dokumentów należy załączyć podczas rejestracji na kurs.

Zapisy wyłącznie online na stronie www.ATPR.pl  –-> FORMULARZ ZAPISU

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy slowinski@zprp.org.pl

Szczegółowe informacje – PDF

Opłaty za kurs: 4 000 zł – istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:
I rata – 500 zł – płatna w momencie zapisu na kurs,
II rata – 1 500 zł – płatna do 04.04.2022 r.,
III rata – 1 000 zł – płatna do 04.05.2022 r.,
IV rata – 1 000 zł – płatna do 04.06.2022 r.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:
Imię i nazwisko, kurs trenera piłki ręcznej (poziom 3)
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300A
02-819 Warszawa

Nr rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Uwaga: Opłata 4 000 zł obejmuje część dydaktyczną (część ogólną i specjalistyczną), materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, udział w konferencji licencyjnej trenerów, przerwy kawowe, napoje oraz wynajem na czas trwania kursu obiektów i sprzętu specjalistycznego, koszty przeprowadzenia egzaminu w I i II terminie. Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Wyżywienie i zakwaterowanie (nie dotyczy czerwcowej konferencji) oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Kurs zostanie uruchomiony, jeśli liczba uczestników będzie wynosić co najmniej 20 osób. Realizacja zajęć kursu (stacjonarna lub hybrydowa) uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Kontakt:

dr Bartosz Słowiński
e-mail: slowinski@zprp.org.pl;
tel. +48 785-556-452