Związek Piłki Ręcznej w Polsce od 1 czerwca 2022 roku realizuje program Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą SUPER TRENER. O projekcie MSiT porozmawialiśmy z Dyrektorką Departamentu Sportu Wyczynowego Angeliką Głowienką.

Pani Dyrektor czym jest projekt o nazwie Super Trener?

Angelika Głowienka: Program SUPER TRENER realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma za zadanie wspierać szkolenie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz przygotowaniach i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i osób głuchych. To projekt wpisujący się w koncepcję „kariery dwutorowej”, który umożliwia wybitnym polskim sportowcom uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kariery sportowej, a polskim związkom wykorzystanie doświadczeń tychże sportowców.

No dobrze, a jego główne cele?

Angelika Głowienka: Chcemy przede wszystkim stworzyć optymalne warunki szkolenia zawodnikom kadry narodowej, poprzez włączanie do sztabów szkoleniowych oraz do kadry zarządzającej polskich związków sportowych byłych wybitnych polskich sportowców. Liczymy, że tak wyszkolona kadra będzie gwarantowała osiąganie coraz większych sukcesów w sporcie. Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie byłym członkom kadr narodowych możliwości zdobywania wiedzy oraz nabywania i doskonalenia umiejętności w zakresie szkolenia zawodników kadry narodowej lub zarządzania polskim związkiem sportowym stanie się korzyścią dla polskiego sportu. Podobnie jak zapewnienie ciągłości procesu szkolenia poprzez współpracę aktualnych trenerów kadry narodowej z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko. Analogicznie do kadry szkoleniowej podobny efekt chcemy uzyskać w kadrach zarządzających polskimi związkami sportowymi, poprzez współpracę aktualnej kadry zarządzającej z potencjalnymi kandydatami do pełnienia takich funkcji. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie kariery sportowej, wymiana tych doświadczeń, to wielki potencjał, który dzięki programowi Super Trener zostanie wykorzystany.

Kto może stać się beneficjentem tego programu?

Angelika Głowienka: Program jest skierowany do byłych członków kadr narodowych niezależnie od płci i dyscypliny. Żeby stać się beneficjentem programu byli reprezentanci muszą spełnić dwa bardzo istotne warunki. Po pierwsze muszą posiadać status medalisty igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub pucharów świata w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych. Po drugie powinni zakończyć karierę reprezentacyjną w latach 2012-2022 i zadeklarować chęć podjęcia pracy w polskich związkach sportowych w charakterze asystentów trenerów kadry narodowej lub asystentów na stanowiskach sekretarza generalnego, dyrektora biura, dyrektora sportowego czy kierownika.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział?

Angelika Głowienka: Aby zostać zakwalifikowanym do Programu konieczne jest wypełnienie kryterium wynikowego, o którym wspomniałam wcześniej oraz nawiązanie współpracy z polskim związkiem sportowym, który jest podmiotem wnioskującym o dotację. Ponadto w zależności od pełnionej funkcji, kandydat musi przedłożyć wymagane dokumenty. W przypadku asystentów trenera kadry narodowej będzie to opracowanie systemu kontroli efektów potreningowych szkolonej grupy w cyklu rocznym. Z kolei w przypadku stanowisk sekretarza generalnego, dyrektora biura, dyrektora sportowego czy kierownika wyszkolenia – koncepcję pracy na wymienionych stanowiskach. Niezbędne jest także sporządzenie przez kandydata założeń i planowanych efektów jego pracy w zakresie wnioskowanego dofinansowania. Jeśli wszystkie wymogi zostaną spełnione należy zaplanować udział w kursach oraz szkoleniach związanych z procesem szkolenia lub zarządzania polskim związkiem sportowym.

Jakie korzyści ma nieść za sobą ten program. Czego oczekuje Ministerstwo Sportu po tym programie.

Angelika Głowienka: Przede wszystkim chcemy dać wybitnym polskim sportowcom szansę na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kariery sportowej oraz możliwość dokształcania zawodowego. Z drugiej strony chcemy wykorzystać ich potencjał wiedzy i doświadczenia do wzbogacenia i poszerzenia procesu szkolenia oraz zarządzania. Praca w charakterze asystenta pozwala także na zbudowanie niezbędnej w sporcie ciągłości, a w przyszłości płynne przejmowanie przez byłych zawodników funkcji trenera czy stanowisk w kadrze zarządzającej. Korzyści są więc wielostronne, a sam Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem co cieszy środowisko, jak również Ministerstwo Sportu i Turystyki.